UrsvampИсполнитель: Finntroll
В альбоме: Nattfodd
Длительность: 02:26
Стиль: Метал,рок

На исходном языке: Переведено с английского на русский язык:
Eld brinner inn i skogen.
Grytan rörs bland skuggor.
Vilda odjur dansar omkring.
För att starta festen igen.

Vid skymningen vi går försjunken i tankar.
Ensam vid elden, bröderna är här.
Vakna nu Rivfader och ge oss förstånd.
Gamla faders ord, ord så sann.

“Fan det här ljuset och vänd dig mot bergen.
Där månen går upp och du kommet att se.
Sanningen så gammal, sanningen så rätt.
GÃ¥ och ge till folket död och skräck…”

Genom dyster skogen stiger vi fram.
Genom människoländer rider vi fram.
Sanningen och klokhet kommer vi att se.
URSVAMP, trollfolk ge!

[English translation:]

Ancient Mushroom

Fire burns into the forest
The kettle moves among shadows
Wild beasts dancing around
To start the feast again

At dusk we go burdened by thoughts
Alone at the fire, brothers are here
Awaken now Ripfather and give us advice
Old father’s words, words so true

“Find this light and turn to the mountains
Where the moon goes up, you will see
The truth so old, the truth so right
Go and give the people death and fear.”

From the solemn forest we come
Through Man’s country we ride
The truth and wisdom we will see
Ancient mushroom, Trolls will give!

Поле brinner inn i skogen.
Grytan rörs ФАС skuggor.
Vilda odjur dansar omkring.
För att starta прослушивания твердого раствора.

Vid skymningen vi gÃ¥r försjunken я tankar.
Ensam vid elden, обычаям,¶derna är, имеющее¤р.
Vakna nu Rivfader och ge oss förstÃ¥й.
Gamla фейдер ord ord sÃ¥ размышлял.

\”Fan det, имеющее¤r ljuset och väнайдете копать mot гор.
Där-mÃ¥nen gÃ¥r upp och du придите, att se.
Sanningen så gammal, sanningen så rätt.
GÃ¥ och ge до за неслыханный гонорар в död Ох skräck…\”

геном dyster skogen stiger vi fram.
Геном människolà браслетов водитель vi fram.
Sanningen och klokhet vi kommer att se.
URSVAMP, trollfolk ge!

[Английский перевод:]

Старый гриб

огонь горит в лесу,
котел перемещается между тень
Дикие животные танцы для
начать праздник снова

В сумерках мы обременены мыслями
в Одиночку у костра-братья здесь
пробуждение сейчас Ripfather и дать нам советы
Старого отца, слова, слова так верно

\”Найти этот светофора и повернуть налево в горы,
, Где луна идет на, вы увидите,
истина Стара, правда, так довольно
Пойти и дать людям смерть и страх.\”

Торжественной лес мы
По man’s Land, мы едем
истина и мудрость, которые мы видим
Старый гриб, тролли!


опубликовать комментарий