Hymn I: Of Wolf and FearИсполнитель: Ulver
В альбоме: Madrigal of the Night - Eight Hymns to the Wolf in Man
Длительность: 06:17
Стиль: Метал,рок

Оригинальный текст песни: Перевод с английского на русский язык:
Snacket blandt Folck vaer til Bestandighed
Om Fuldmaanens Vee & Grue

Naar det klagede op mod hendes Skiaer
Fra Vintrens kolde Eensomhed
Da frycktede de at Vargen vaer nær
Vakt vaer dends gamle Mayestet

Der vaer Døgn da nogen meenede at hafve seet
I hendes Lius, som han splidder med dend
Skygge som han spreer,
Skyggen aff een ukiend Mackt
Der dend hylede mod sin Gud i infernaldsk Prackt

Dende Diefvels Herold, han herjede
Fra Kandt til Kandt, & mange aff Mandeæt forsvandt
Paa dend hun lyser, han binder; oc Helveds Ulv,
Han dræber, medens Afgrunden brager
Forbandelsen er her visseligen

Aff Diefvlen han bleff skiænked een Gave
Der ved Troldom favned han til Ulv
Ey vaer han længer een Guds Slave
Der ved Midnat vandred ofver hule Grave

———-

Amongst men words went
Of the Full Moone’s woe.

When a dirge did rise to Her skylit eye
From the lone winter’s colde
They fear’d that the wolf was nigh
Awakened its Majestie of olde

Nights did pass when men claim’d the saw
In Her light that he splits
with the shadow he casts
The shadow of a force unknown
Howling at its God in splendoure infernall

This Devil’s Herolde, he hunted the land
And many a man disappear’d
Where She shines, he binds; the Wolf of Hell
He kills o’ver the rumbling Abyss

The Curse is certayne

The Beast below bestowed on him a gift
And by Magick he to wolf was bound
No more was he a slave to God
At midnight treading on hollow grave

Snacket blandt Folck vaer til Bestandighed
Om Fuldmaanens Vee & Grue

Заводской det klagede op mod hendes Skiaer
Fra Vintrens kolde Eensomhed
так Как frycktede de at Vargen vaer необходимости¦r
Vakt vaer dends gamle Mayestet

vaer DÃgn так как nogen meenede при hafve seet
я hendes Lius, som han splidder med dend
Skygge som han-spreer,
Skyggen aff een ukiend Mackt
Dend hylede mod sin Гуд я infernaldsk Prackt

Dende Diefvels Геральд, han herjede
Fra Kandt til Kandt, & чесотки aff Mandeæt forsvandt
ПАА dend hun lyser, Хан binder; oc Helveds Ulv,
Хан dræо, medens Afgrunden brager
Forbandelsen он ей visseligen

Aff Diefvlen han bleff skiænked een Дал
ВЭД Troldom favned han til Ulv
Ey vaer han læпалец een по Slave
ВЭД Midnat vandred о florifundia могила

———-

у мужчин слова вошли
Полная Monde ‘ s больно.

Если плач есть повод, чтобы ее светлых глаз
От одинокой зимой colde
она боялась, что волк вблизи
Проснулись его Majestie olde

игры > ночи дотянул, если мужчины утверждают, что, увидев
В свете, что он расщепляет
тень, которую он бросает
тень силы неизвестно
Воет, ей Богу, в splendoure infernall

Это вестники дьявола, он погнался за землю
И много людей исчезнет,
, Где она, что делает, он связывает; волк ада
Он убивает o’ver гул бездны,

проклятие certayne

животное под присуждена ему подарок
И с помощью магии, он, чтобы волк был привязан,
и больше Не было, он слуга Божий,
в полночь выступают полые могилы


опубликовать комментарий